TCTD, chi nhánh NHNNg công bố công khai về hồ sơ cho các khách hàng

26/04/2022

Đề nghị giải thích việc công bố công khai hồ sơ cần gửi tới TCTD, chi nhánh NHNNg quy định tại khoản 2 là áp dụng cho tất cả khách hàng hay chỉ thông báo cho khách hàng có nhu cầu về bảo lãnh? 

    • TCTD, chi nhánh NHNNg công bố công khai về hồ sơ cho các khách hàng nhằm tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi cho khách hàng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn