Tên gọi, biểu tượng, trụ sở Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/07/2022

Tên gọi, biểu tượng, trụ sở Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? Tôn chỉ, mục đích Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Tên gọi, biểu tượng, trụ sở Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

   Tại Điều 1 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về tên gọi, biểu tượng, trụ sở Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Tên gọi:

   a) Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam

   b) Tên tiếng Anh: Aid for social protection program Foundation VietNam;

   c) Tên viết tắt là: AFV.

   2. Biểu tượng (logo) của Quỹ được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

   3. Trụ sở: tầng 18, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

   4. Số điện thoại của Quỹ: 02439439865

   Tôn chỉ, mục đích Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

   Tại Điều 2 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về tôn chỉ, mục đích Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận nhằm thực hiện hỗ trợ các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cộng đồng và tài trợ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn