Thăm dò khoáng sản vượt quá chiều sâu cho phép từ 25% đến dưới 50% bị phạt thế nào?

Ngày hỏi:27/04/2020

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp như sau: Tổ chức có hành vi thăm dò khoáng sản vượt quá chiều sâu cho phép 30% sẽ bị phạt thế nào theo quy định mới? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Nghị định 36/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 10/5/2020) quy định xử phạt đối với cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về khu vực thăm dò khoáng sản như sau:

   Phạt tiền đối với hành vi thăm dò khoáng sản mà công trình thăm dò (hào, giếng, lò, lỗ khoan) nằm trong diện tích khu vực được phép thăm dò nhưng vượt quá chiều sâu từ 25% đến dưới 50% hoặc từ 10 m đến dưới 50 m so với chiều sâu thiết kế công trình đó trong đề án thăm dò đã thẩm định mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đó cho phép cụ thể như sau:

   - Từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh;

   - Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này;

   - Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

   Hình thức xử phạt bổ sung:

   - Đình chỉ hoạt động thăm dò từ 01 tháng đến dưới 03 tháng khi có từ 05 công trình thăm dò trở lên hoặc trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

   - Tịch thu mẫu vật là khoáng sản đối với hành vi vi phạm.

   Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc san lấp các công trình thăm dò, phục hồi môi trường trong diện tích khu vực đã thăm dò vượt ra ngoài diện tích được phép thăm dò.

   Tại Khoản 1 Điều 5 quy định trên thì mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh áp dụng như đối với mức phạt của cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   => Như vậy, tùy vào từng loại giấy phép mà tổ chức có hành vi thăm dò khoáng sản vượt quá chiều sâu cho phép từ 25% đến dưới 50% sẽ bị phạt từ 60 - 160 triệu đồng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn