Thẩm quyền quyết định tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách?

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi tham khảo Luật ngân sách nhà nước thì có quy định về các khoản thu ngân sách nhà nước phải phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Vậy xin cho hỏi cơ quan nào có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương? Hình như trước đây là Ủy ban thường vụ Quốc Hội nhưng hiện nay tôi thấy Luật Ngân sách nhà nước không quy định nữa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 2015 thì tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách là tỷ lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng trên tổng số các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước 2015 thì căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương theo nội dung quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 19 Luật Ngân sách nhà nước 2015; nhiệm vụ thu, chi, bội chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4, Điểm c Khoản 5 và Khoản 6 Điều 19 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì Chính phủ có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu phân chia.

   Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bao gồm:

   - Thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu;

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;

   - Thuế thu nhập cá nhân;

   - Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu;

   - Thuế bảo vệ môi trường, trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu;

   Mặt khác, Tại Điểm d Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước 2015 có quy định:

   "Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

   9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:

   ...

   d) Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với:

   - Các khoản thu phân chia với ngân sách trung ương bao gồm:

   + Thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu;

   + Thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;

   + Thuế thu nhập cá nhân;

   + Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu;

   + Thuế bảo vệ môi trường, trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu;

   - Khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương;

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn