Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng được quy định như thế nào?

26/04/2022

Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại công ty công ích. Tôi có một thắc mắc mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thiên Thanh (thanh*****@gmail.com)

  • Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng được quy định tại Điều 24 Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như sau:

   1. Căn cứ thanh toán:

   a) Hợp đồng đặt hàng đã được ký kết giữa cơ quan đặt hàng với nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

   b) Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích hoàn thành giữa cơ quan đặt hàng với nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

   c) Giá, đơn giá, mức trợ giá do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định;

   d) Các tài liệu khác có liên quan.

   2. Cơ quan đặt hàng, ký hợp đồng đặt hàng thực hiện thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   Trên đây là quy định về Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn