Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là bao lâu?

Ngày hỏi:26/01/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là bao lâu? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Định kỳ hằng năm Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm lập và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính.

   Theo đó, thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Khoản 3 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) với nội dung như sau:

   Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo năm được gửi chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; riêng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện được gửi chậm nhất là sau 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

   Cùng với đó, định kỳ hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tài chính về tình hình hoạt động của Quỹ. Nội dung báo cáo gồm:

   - Tình hình hoạt động của Quỹ;

   - Tài chính của Quỹ: Nguồn kinh phí hoạt động, thu - chi tài chính;

   - Nhận xét, đánh giá và kiến nghị về hoạt động của Quỹ.

   Trên đây là nội dung giải đáp về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn