Thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?

26/04/2022

Xin chào chuyên viên, trong lĩnh vực ngoại giao các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu phí và lệ phí như thế nào? Quy định mới nhất về vấn đề trên. Xin cảm ơn.

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định việc thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao đối với cơ quan VIệt Nam ở nước ngoài như sau:

   - Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng các nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Thông tư này.

   - Việc kê khai phí, lệ phí do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn