Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/07/2022

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quy định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ cùng nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ.

   Giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 1 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   1. Giám đốc Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoặc thuê người khác làm Giám đốc Quỹ. Giám đốc Quỹ là người điều hành công việc hằng ngày của Quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ không quá 05 (năm) năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn