Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về buôn bán điện cạnh tranh. Cho tôi hỏi việc tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 93 Thông tư 45/2018/TT-BCT thì tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện như sau:

   Bên bán điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện trong chu kỳ thanh toán theo trình tự sau:

   1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:

   Rc (i) = [Pc - FMP(i)] x Qc (i)

   Trong đó:

   Rc(i): Khoản thanh toán sai khác trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

   Qc(i): Sản lượng hợp đồng trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

   Pc: Giá hợp đồng mua bán điện (đồng/kWh);

   FMPi: Giá thị trường toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh).

   2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

   Trong đó:

   : Khoản thanh toán sai khác trong chu kỳ thanh toán M (đồng);

   i: Chu kỳ giao dịch thứ i của chu kỳ thanh toán;

   I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu kỳ thanh toán;

   Rc(i): Khoản thanh toán sai khác trong chu kỳ giao dịch i (đồng).

   Trên đây là quy định về tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn