Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo công khai ngân sách nhà nước là gì?

26/04/2022

Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo công khai ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Vương Đình Huệ là cán bộ hưu trí tại huyện Tánh Linh – Bình Thuận. Trong thời gian qua, nhờ đọc các thông tin trên báo chí, tôi thấy tình trạng sử dụng công quỹ không hợp lý đang diễn ra gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước. Bởi vậy, Chính phủ đã quyết định hình thành cơ chế công khai ngân sách nhà nước. Trong các kỳ họp Quốc hội được phát trực tiếp trên truyền hình, tôi có nghe các đại biểu đề cập về cơ chế công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương. Tuy nhiên, cụ thể quy định này như thế nào tôi không rõ, bởi vậy tôi rất khó khăn để tiếp thu nội dung này dù rất muốn theo dõi. Đặc biệt là việc công khai ngân sách tại địa phương, để tôi có thể tiện bề đóng góp ý kiến về công việc công khai ngân sách ở địa phương cụ thể là xã của tôi. Tôi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo công khai ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thomil*@***)

  • Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo công khai ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành cụ thể như sau:

   a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách của các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn theo các biểu mẫu công khai đối với ngân sách xã và các đơn vị dự toán ngân sách.

   b) Tổng hợp và báo cáo tình hình công khai ngân sách của các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện (theo Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư này).

   c) Gửi Sở Tài chính:

   - Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, phê chuẩn theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 của Thông tư này. Thời gian gửi cùng thời gian thực hiện công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này.

   - Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 3 (đối với công khai dự toán ngân sách năm hiện hành) và trước ngày 30 tháng 9 (đối với công khai quyết toán ngân sách năm trước).

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo công khai ngân sách nhà nước. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư 343/2016/TT-BTC

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 2 Điều 19 Thông tư 343/2016/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn