Trái phiếu chính phủ được lấy lại tiền gốc trước khi đáo hạn không?

26/04/2022

Tôi mua trái phiếu chính phủ từ năm 2005 có kỳ hạn 15 năm, nhưng còn 1 năm nữa là đáo hạn nhưng sắp tời sang Anh định cư với con nên không lấy được tiền gốc khi đáo hạn. Vậy cho hỏi tôi được thanh toán trước hạn không?

  • Theo Điểm b Khoản 6 Điều 14 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu Chính phủ: Tiền gốc được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc thanh toán trước hạn theo thông báo của chủ thể phát hành đối với từng đợt phát hành.

   Như vậy, bạn có thể nhận lại tiền gốc của trái phiếu chính phủ mua trước khi đáo hạn.

   Việc thanh toán trước thời hạn được quy định tại Khoản 7 Mục II Thông tư 32/2004/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Việc thanh toán trái phiếu trước hạn và mức lãi suất được hưởng trong thời gian chưa đến hạn thanh toán được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính cho từng đợt phát hành.

   - Tuỳ điều kiện thực tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn. Phương thức và giá mua lại trái phiếu được quyết định cho từng đợt và thông báo cho các chủ sở hữu trái phiếu biết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn