Trợ cấp cho hộ dân bị thiệt hại rau màu sau thiên tai

Ngày hỏi:30/11/2015
Vào ngày 8-9/9/2015 trên địa bàn phường Tân Phong xảy ra mưa lớn gây thiệt hại 200 tấn rau = 1,8 tỷ đồng cùng các tài sản khác với 148 hộ với 10ha rau bị thiệt hại. UBND phường đã phối hợp với các đại diện phòng ban của thành phố Biên Hòa kiểm tra hiện trạng sau mưa lũ ước thiệt hại trên 2 tỷ đồng. 1/ Hỗ trợ đột xuất. Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của. Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai tại thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH; Được hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15kg gạo. 2/ Hỗ trợ thiệt hại hoa mầu theo: Thông tư số: 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Thông tư hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của thủ tướng chính phủ. Các hộ bị mất trên 70% đươc hỗ trợ 2,000,000đ/ha. Vậy các hộ dân có được hưởng theo 2 quyết định đó không hay chỉ một của UBND tỉnh hoặc theo thông tư của Bộ Nông nghiệp? Xin chân thành cảm ơn. (Khánh)

  Nội dung này được UBND thành phố Biên Hòa, Đông Nai tư vấn như sau:

  • Qua xem xét văn bản số 142/TTr-PKT ngày 05/11/2015 của Phòng Kinh tế và nội dung ý kiên của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai; UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến như sau:

   ​ Hộ dân bị thiệt hại rau màu sau thiên tai được hỗ trợ nếu thuộc đúng đối tượng quy định tại các văn bản sau:

   ​ - Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chế độ trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

   ​ - Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 3 của quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

   ​ - Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/03/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

   ​ Trân trọng./.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn