Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền hạn gì về xử phạt trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công?

Ngày hỏi:03/08/2019

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành bởi chính phủ thì trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền phạt tiền trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công? Cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 30 Nghị định 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2019 quy định trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

   - Phạt cảnh cáo.

   - Phạt tiền đến 70.000.000 đồng.

   - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức phạt tiền quy định tại điểm b khoản này.

   - Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   => Như vậy, trường đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền phạt tiền đến 70.000.000 đồng trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn