Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách là gì?

26/04/2022

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015

   Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách là tỷ lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng trên tổng số các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn