Việc giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:26/01/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây:Việc giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thực hiện như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Việc giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) với nội dung như sau:

   - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ về các nội dung sau đây:

   + Quản lý và sử dụng vốn điều lệ, kinh phí hoạt động hằng năm và tài sản của Quỹ;

   + Kết quả hoạt động của Quỹ;

   + Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Quỹ;

   + Các nội dung giám sát liên quan khác theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các báo cáo của Quỹ để phát hiện các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý của Quỹ, hiệu quả hoạt động của Quỹ và có cảnh báo, giải pháp xử lý kịp thời theo các quy định của pháp luật về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

   - Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Quỹ bao gồm:

   + Chỉ tiêu 1: Số lượng, tần suất, quy mô, tính chuyên nghiệp của các nhiệm vụ do Quỹ tổ chức thực hiện;

   + Chỉ tiêu 2: Mức độ huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho Quỹ;

   + Chỉ tiêu 3: Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn điều lệ và kinh phí hoạt động, tài sản của Quỹ, chế độ báo cáo;

   + Chỉ tiêu 4: Số lượng khách du lịch; độ dài ngày lưu trú và chi tiêu của khách du lịch; đánh giá của các tổ chức quốc tế và khách du lịch đối với thương hiệu du lịch, hình ảnh của các điểm đến du lịch của Việt Nam.

   - Yếu tố khách quan được xem xét, loại trừ khi đánh giá hoạt động của Quỹ:

   + Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, biến động kinh tế - chính trị, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác;

   + Thay đổi về chính sách liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và kết quả hoạt động của Quỹ.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn