Việc xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được thực hiện ra sao?

26/04/2022

Việc xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Thái. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Đình Thái (dinhthai*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định cụ thể như sau:

   - Trường hợp tài sản bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân khác, cơ quan của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm:

   + Báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 165/2017/NĐ-CP về việc tài sản bị mất, bị hủy hoại và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan;

   + Thực hiện ghi giảm tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

   - Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

   + Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng ở trung ương trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

   + Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Văn phòng tỉnh ủy trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

   + Ban thường vụ huyện ủy quyết định xử lý tài sản được hình thành từ nguồn quỹ dự trữ ngân sách Đảng tại cơ quan của Đảng là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

   + Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại không thuộc phạm vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 29 Nghị định 165/2017/NĐ-CP thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước.

   - Trường hợp tài sản bị mất, bị hủy hoại được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại thì việc giao tài sản được bồi thường bằng hiện vật hoặc sử dụng số tiền bồi thường để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản thay thế được thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 10, 13 và 30 Nghị định 165/2017/NĐ-CP.

   - Trình tự, thủ tục xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn