Xác định giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KHCN theo cách tiếp cận từ thu nhập

Ngày hỏi:20/03/2019

Xin chào ban biên tập, theo tôi được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh cho tôi hỏi Các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thu nhập được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 06/04/2019, thì các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thu nhập như sau:

   1. Các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thu nhập được thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình do Bộ Tài chính ban hành và theo hướng dẫn cụ thể tại Điều này.

   2. Phương pháp tiền sử dụng

   - Tiền sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xác định bằng số tiền sử dụng thực tế được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng của tài sản so sánh;

   -b) Tiền sử dụng bao gồm: Tiền sử dụng trả trước, tiền sử dụng kỳ vụ (có thể xác định trên cơ sở suất tiền sử dụng theo doanh thu, lợi nhuận, đơn vị sản phẩm); thuế phát sinh từ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng; chi phí quảng cáo, chào bán và các chi phí khác phát sinh đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng.

   3. Phương pháp lợi nhuận vượt trội

   Lợi nhuận vượt trội được xác định trên cơ sở chênh lệch lợi nhuận giữa việc sử dụng và không sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

   4. Phương pháp thu nhập tăng thêm

   Thu nhập tăng thêm được xác định trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa tổng lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp và tổng lợi nhuận thu được do sử dụng các tài sản hữu hình, tài sản vô hình, tài sản tài chính khác không phải là tài sản cần xác định giá.

   Trên đây là quy định về các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thu nhập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn