Xin giấy phép kinh doanh đấu giá tài sản ở đâu?

Ngày hỏi:13/03/2019

Ngành nghề kinh doanh đấu giá bất động sản, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất doanh nghiệp. đối với ngành nghề này do Sở tư pháp cấp hay phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp ạ. Em cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xin giấy phép kinh doanh đấu giá tài sản ở đâu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016 thì đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu gióa tài sản 2016, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 Luật Đấu gióa tài sản 2016.

   Như vậy: Hoạt động kinh doanh đấu giá bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất được xác định là một hoạt động kinh doanh đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

   Việc tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện tại các tổ chức có hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 thì doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

   - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

   - Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

   Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016 thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   Sau khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên đây thì doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật.

   Hồ sơ bao gồm:

   - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

   - Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

   - Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   Khi đó, doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

   Bạn căn cứ quy định trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn