Xử lý tài sản thừa, thiếu khi cổ phần hóa doanh nghiệp

26/04/2022

Trong quá xử lý tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp, đối với tài sản thừa và thiếu sau kiểm kê phân loại tài sản thì phải thực hiện những gì và ra sao? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 41/2018/TT-BTC, căn cứ vào kết quả kiểm kê, phân loại tài sản, đối với tài sản thừa và thiếu phải phân tích nguyên nhân và làm rõ như sau:

   - Tài sản thiếu phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý bồi thường vật chất theo quy định hiện hành; giá trị tài sản thiếu sau khi trừ khoản bồi thường của tổ chức, cá nhân (nếu có), doanh nghiệp hạch toán vào kết quả kinh doanh khi lập báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

   - Tài sản thừa phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định hiện hành; giá trị tài sản thừa không phải trả, doanh nghiệp hạch toán vào kết quả kinh doanh khi lập báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 41/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn