Ban hành bản tin dự báo, cánh báo cháy rừng do tự nhiên được quy định thế nào?

26/04/2022

Ban hành bản tin dự báo, cánh báo cháy rừng do tự nhiên được quy định thế nào? Nội dung tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên gồm những gì? Tần suất và thời gian ban hành thế nào? Nhờ hỗ trợ quy định về những vấn đề trên.

  • Ban hành bản tin dự báo, cánh báo cháy rừng do tự nhiên được quy định thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Ban hành bản tin dự báo, cánh báo cháy rừng do tự nhiên được quy định thế nào?

   Ban hành bản tin dự báo, cánh báo cháy rừng do tự nhiên được quy định tại Điều 26 Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

   Tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên được ban hành khi phát hiện cấp cảnh báo cháy rừng đạt cấp 4, cấp 5 tại các địa phương theo quy định.

   Nội dung tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên gồm những gì?

   Điều 27 cũng quy định nội dung tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên như sau:

   1. Tiêu đề Tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên kèm theo tên khu vực cảnh báo.

   2. Diễn biến cháy rừng đã qua: thời gian xảy ra cháy rừng, khu vực đã xảy ra cháy rừng; diện tích, mức độ cháy.

   3. Dự báo, cảnh báo khu vực nguy cơ xảy ra cháy rừng: tỉnh, huyện, loại rừng; mức độ, diện tích cháy.

   4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do cháy rừng do tự nhiên theo quy định tại Điều 4 và Điều 54 Quyết định này.

   5. Thời gian ban hành bản tin.

   6. Tên và chữ ký của người chịu trách nhiệm ban hành bản tin.

   Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên

   Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên quy định tại Điều 28:

   Tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên đầu tiên được ban hành khi phát hiện có khả năng cháy rừng trong khu vực được dự báo, cảnh báo; các tin cảnh báo, dự báo cháy rừng do tự nhiên tiếp theo được ban hành mỗi ngày 06 bản tin vào lúc: 06 giờ 00, 9 giờ 00, 12 giờ 00, 15 giờ 00, 19 giờ 00 và 21 giờ 00; trong trường hợp xảy ra cháy rừng do tự nhiên kéo dài, cần ban hành bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn