Bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn được ban hành khi nào?

26/04/2022

Hiện đang nghiên cứu đề tài liên quan đến thiên tai. Anh/chị cho tôi hỏi: Bản tin cảnh báo hoặc dự báo mưa lớn sẽ được ban hành vào thời điểm nào?

  • Tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về ban hành bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, cụ thể như sau:

   - Tin cảnh báo, dự báo mưa lớn:

   + Tin cảnh báo mưa lớn được ban hành khi phát hiện mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng trước 48 giờ;

   + Tin dự báo mưa lớn được ban hành khi phát hiện mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng trước 24 giờ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn