Bảo vệ hệ sinh thái rừng rừng phòng hộ

Ngày hỏi:29/03/2019

Chào Ban biên tập, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý rừng phòng hộ. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Bảo vệ hệ sinh thái rừng rừng phòng hộ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Bảo vệ hệ sinh thái rừng rừng phòng hộ được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái rừng, sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật rừng phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Không tiến hành các hoạt động sau đây trong rừng phòng hộ:

   + Các hoạt động làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu rừng;

   + Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật và các tài nguyên thiên nhiên khác;

   + Gây ô nhiễm môi trường;

   + Mang hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy trái quy định của pháp luật vào rừng;

   + Chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trên diện tích mới trồng rừng, đang trong thời kỳ chăm sóc.

   - Bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn