Cá nhân xin giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cần những giấy tờ gì?

26/04/2022

Cá nhân xin giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cần những giấy tờ gì? Nộp hồ sơ xin giao khu vực biển đến cơ quan nào?

Chào ban biên tập, tôi sinh sống ở biển có nhu cầu xin Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, bây giờ cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để xin phép và phải nộp hồ sơ tới đâu? Kính nhờ ban biên tập giúp đỡ.

  • Cá nhân xin giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cần những giấy tờ gì?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản như sau:

   2. Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản bao gồm:

   a) Đơn đề nghị giao khu vực biển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân;

   c) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân Việt Nam chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cá nhân Việt Nam thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản.

   Như vậy, anh/chị cần chuẩn bị những giấy tờ trên để xin đề nghị giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản.

   Nộp hồ sơ xin giao khu vực biển đến cơ quan nào?

   Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận hồ sơ như sau:

   1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

   a) Tổ chức, cá nhân đề nghị giao khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này; cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

   c) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ sơ.

   Tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định trên quy định như sau:

   1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

   a) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao, công nhận, trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   b) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao, công nhận, trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp chưa có Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

   c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao, công nhận, trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp chưa có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

   Như vậy, anh/chị cần phải nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường để xin đề nghị giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với khu vực biển thuộc thẩm quyền của tỉnh thì phải nộp tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với khu vực biển thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn