Các dạng công tác bay đo từ và trọng lực thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về khai thác khoáng sản. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Các dạng công tác bay đo từ và trọng lực thăm dò khoáng sản như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Đồng Phú - Bình Định

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định Điều 7 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, Các dạng công tác bay đo từ và trọng lực thăm dò khoáng sản như sau:

   Mỗi một đề án bay đo từ hoặc bay đo trọng lực, đơn vị được giao nhiệm vụ bay đo phải thực hiện các dạng công tác bay gồm bay khảo sát, bay đo kỹ thuật, bay đo sản xuất và bay chuyển trường, cụ thể như sau:

   1. Bay khảo sát tổng quan toàn vùng bay để xác định điều kiện địa hình, địa vật, khí hậu, điều kiện cất cánh, hạ cánh nhằm phục vụ xây dựng kế hoạch bay an toàn, hợp lý, hiệu quả.

   2. Bay đo kỹ thuật gồm các dạng bay sau:

   - Bay để kiểm tra máy, thiết bị và xác định các thông số kỹ thuật. Đối với bay đo từ phải thực hiện bay đo bù từ trường, bay xác định ảnh hưởng của trường từ theo hướng bay và bay xác định độ trễ của thiết bị đo ghi. Đối với bay đo trọng lực phải thực hiện bay đo trên tuyến bay chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư này để kiểm tra máy đo trọng lực;

   - Bay chọn tuyến bay kiểm tra;

   - Bay đo theo tuyến bay đo tựa, tuyến bay đo liên kết đã thiết kế.

   3. Bay đo sản xuất là việc thực hiện công tác bay đo từ, bay đo trọng lực theo mạng lưới tuyến bay đo thường đã thiết kế.

   4. Bay chuyển trường là bay chuyển máy bay từ sân bay này đến sân bay khác trong quá trình thực hiện đề án.

   Trên đây là quy định về các dạng công tác bay đo từ và trọng lực thăm dò khoáng sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn