Các nội dung chính của Giấy phép nhận chìm ở biển

Ngày hỏi:09/03/2019

Gần đây tôi có đọc bài báo nói về việc đề xuất nhận chìm chất thải bùn xuống biển, nên tôi muốn biết Giấy phép nhận chìm ở biển cần có những nội dung chính nào? Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp tôi.

(***@gmail.com)

  • Tại Khoản 1 Điều 59 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, có quy định:

   Giấy phép nhận chìm ở biển gồm các nội dung chính sau đây:

   a) Tên tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

   b) Tên, khối lượng, kích thước, thành phần của vật được nhận chìm; tên, loại, khối lượng, thành phần của chất được nhận chìm;

   c) Vị trí, ranh giới, tọa độ, diện tích khu vực biển được sử dụng để nhận chìm;

   d) Phương tiện chuyên chở, cách thức nhận chìm;

   đ) Thời điểm và thời hạn được phép thực hiện hoạt động nhận chìm;

   e) Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

   g) Hiệu lực thi hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn