Cắm không đủ mốc các điểm khép góc khu vực thăm dò khoáng sản bị xử lý thế nào?

Ngày hỏi:27/04/2020

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới về xử phạt hành chính trong vực khoáng sản, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi cắm không đủ mốc các điểm khép góc khu vực thăm dò khoáng sản bị xử phạt thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Nghị định 36/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 10/5/2020) quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về khu vực thăm dò khoáng sản như sau:

   Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

   - Cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép thăm dò khoáng sản nhưng không đúng quy cách theo quy định hoặc đã cắm mốc nhưng không đầy đủ số lượng mốc các điểm khép góc khu vực được phép thăm dò khoáng sản;

   - Thăm dò khoáng sản mà công trình thăm dò (hào, giếng, đường lò, lỗ khoan) nằm trong diện tích khu vực được phép thăm dò nhưng vượt quá chiều sâu dưới 25% hoặc dưới 10 m so với chiều sâu thiết kế công trình đó trong đề án thăm dò đã thẩm định mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đó cho phép.

   => Như vậy, tổ chức, cá nhân có hành vi cắm không đủ mốc các điểm khép góc khu vực được phép thăm dò khoáng sản sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn