Căn cứ đánh giá chất lượng thái độ phục vụ trong việc lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

26/04/2022

Tôi có thắc mắc mong Luật sư giải đáp giúp: Căn cứ để đánh giá chất lượng thái độ phục vụ trong quá trình lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia được quy định ra sao?

  • Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT có quy định về căn cứ đánh giá chất lượng thái độ phục vụ trong quá trình lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, cụ thể như sau:

   - Căn cứ đánh giá:

   + Báo cáo định kỳ, đột xuất của tổ chức cung ứng dịch vụ;

   + Biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan đặt hàng, hồ sơ nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý, các văn bản liên quan khác về yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng (nếu có);

   + Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra của tổ chức cung ứng dịch vụ; biên bản hoặc tài liệu, chứng cứ ghi nhận việc tự kiểm tra, giám sát của tổ chức cung ứng dịch vụ.

   Ban biên tập phản hồi

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn