Cấp trích lục bản đồ địa chính như thế nào?

26/04/2022

Cấp trích lục bản đồ địa chính như thế nào? Cho tôi hỏi: Tôi muốn yêu cầu địa chính của xã cung cấp trích lục địa chính của thửa đất nhà mình, nhưng địa chính xã trả lời không có. Tôi biết như vậy là sai bởi vì xã không gặp thiên tai, hỏa hoạn gì mà lại không có sổ địa chính, tôi muốn hỏi là đang sai ở điều khoản của Thông tư hay Nghị định nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Bản đồ địa chính theo Khoản 4 Điều 3 Luật đất đai 2013 là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ, trình tự thủ tục cấp trích lục bản đồ địa chính như sau:

   Hồ sơ cấp:

   - Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ). Kèm theo phiếu yêu cầu là bản sao chứng minh nhân dân có công chứng, chứng thực.

   Phiếu yêu cầu được gửi bằng các phương thức:

   - Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

   - Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

   - Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

   Thời hạn cung cấp:

   - Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

   - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

   Thẩm quyền cấp: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới hình thức tra cứu thông tin.

   Bản đồ địa chính được lập do việc đo đạc và được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

   Tại thời điểm này,mỗi địa phương đều có bản đồ địa chính. Trừ trường hợp xảy ra sự cố làm mất, hư hỏng thì bản đồ địa chính được lập lại. Trong trường hợp này, bạn thực hiện đầy đủ thủ tục để cấp trích lục bản đồ địa chính mà ủy ban không cho thì bạn có quyền yêu cầu trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu như có căn cứ ủy ban nhân dân từ chối cấp trích lục bản đồ địa chính mà không có lý do chính đáng thì bạn có quyền khiếu nại đến chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo trình tự theo Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011:

   Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

   Nếu khiếu nại không được giải quyết thì bạn có quyền khởi kiện quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân hoặc khiếu nại lần hai đến chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cấp trích lục bản đồ địa chính. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn