Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ làm thức ăn cho thủy sản được không?

26/04/2022

Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ làm thức ăn cho thủy sản được không? Thu gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ như thế nào? Do lợi thế vùng tự nhiên quê tôi nên tôi dự tính mở ao nuôi tôm. Tôi có tìm hiểu những kinh nghiệm của người làm trong ngành chăn nuôi thủy sản thì họ có nói tôi dùng chất thải rắn hữu cơ nuôi tôi sẽ phát triển nhanh. Cho tôi hỏi là chất thải hữu cơ này có làm thức ăn cho thủy sản như tôm không? Nếu được thì quy định thu gom các chất rắn này có quy định như thế nào?

  • Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ làm thức ăn cho thủy sản được không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT quy định về xử lý chất thải chăn nuôi như sau:

   1. Xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ

   a) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp sau: ủ compost, công nghệ khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học hoặc các giải pháp khác để sử dụng cho cây trồng;

   b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi trang trại đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành;

   c) Việc vận chuyển chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa được xử lý ra khỏi cơ sở chăn nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   Như vậy, chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi trang trại đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì bạn có thể dùng làm thức ăn cho tôm.

   Thu gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ

   Căn cứ Điều 4 Thông tư trên quy định về thu gom chất thải chăn nuôi như sau:

   1. Thu gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ

   a) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi nông hộ phải thu gom để xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường;

   b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong chăn nuôi trang trại phải thu gom, vận chuyển đến vị trí tập trung trong khuôn viên cơ sở chăn nuôi trang trại và xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Việc thu gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được thực hiện hàng ngày đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, thu gom theo đợt đối với cơ sở chăn nuôi gia cầm và cơ sở chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học;

   c) Vị trí tập trung chất thải rắn trong khuôn viên cơ sở chăn nuôi trang trại để xử lý phải xa khu chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, khu vực kho thức ăn chăn nuôi.

   2. Nước thải chăn nuôi phải thu gom bằng hệ thống riêng để xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn