Chỉ số đánh giá chất lượng thu thập thông tin, số liệu của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

26/04/2022

Để hoàn thành tốt công việc. Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi thắc mắc sau: Chỉ số để đánh giá chất lượng thu thập thông tin, số liệu của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia được quy định như thế nào?

  • Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT có quy định về việc đánh giá chất lượng thu thập thông tin, số liệu của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia như sau:

   - Chỉ số đánh giá Tiêu chí 4:

   + Hình thức thu thập thông tin, dữ liệu liên quan;

   + Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào;

   + Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu;

   + Tính đầy đủ của thông tin, dữ liệu (gồm các nhóm thông tin: động lực, sức ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng).

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 8 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn