Chỉ số đánh giá chức năng nhiệm vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

26/04/2022

Hiện đang có thắc mắc nhờ ban biên tập hỗ trợ như sau: Chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia được đánh giá dựa trên chỉ số nào? Xin cảm ơn.

  • Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT có quy định về chỉ số và căn cứ đánh giá hức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, cụ thể như sau:

   Chỉ số đánh giá Tiêu chí 1:

   - Chỉ số đánh giá:

   + Thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia;

   + Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ: Số năm kinh nghiệm trong việc lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia (chủ trì, phối hợp), số lượng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia đã được ban hành;

   + Mô hình, phần mềm, hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 5 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn