Chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở đối với chủ rừng

Ngày hỏi:09/03/2019

Gia đình tôi được giao 5ha đất lâm nghiệp để sản xuất và khai thắc. Để làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở đối với chủ rừng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở đối với chủ rừng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ rừng có trách nhiệm tổ chức bảo vệ rừng trên diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

   - Chủ rừng có diện tích rừng từ 1.000 ha trở lên phải có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

   - Lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng được trang bị đồng phục và một số công cụ hỗ trợ; có quyền hạn, trách nhiệm tổ chức phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm hại rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; được nhà nước hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn