Chuẩn bị thực hiện bay đo từ và bay đo trọng lực thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về khai thác khoáng sản. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc Chuẩn bị thực hiện bay đo từ và bay đo trọng lực thăm dò khoáng sản như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Dương Khanh - Đồng Tháp

  • Theo quy định Điều 5 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, Chuẩn bị thực hiện bay đo từ và bay đo trọng lực như sau:

   1. Đơn vị thực hiện bay đo từ và bay đo trọng lực có trách nhiệm:

   - Phối hợp với cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ bay để xin cấp phép bay, thông báo kế hoạch bay theo quy định của pháp luật;

   - Đăng ký nhà nước về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

   - Xem xét, đánh giá đặc điểm khí hậu, thời tiết, địa hình để tính toán thời gian bay đo cho phù hợp;

   - Kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn máy, thiết bị phục vụ công tác bay đo theo quy định của pháp luật;

   - Chuẩn bị vật tư, vật liệu, tài liệu có liên quan;

   - Vận chuyển máy, thiết bị và nhân lực tới vùng bay.

   2. Công tác chuẩn bị trước mỗi chuyến bay đo:

   Đơn vị được giao nhiệm vụ bay đo từ, bay đo trọng lực và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

   - Thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống thiết bị đo;

   - Xác định điều kiện bay, kế hoạch bay;

   - Thực hiện các thủ tục bay đo theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về chuẩn bị thực hiện bay đo từ và bay đo trọng lực thăm dò khoáng sản.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 5 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn