Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kiến trúc Chính phủ điện tử

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới về kiến trúc chính phủ điện tử thì bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ gì? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Tiết 1 Mục II Chương II Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kiến trúc Chính phủ điện tử như sau:

   Bộ TN&MT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

   Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT

   Bộ TN&MT được Chính phủ giao quản lý nhà nước trong 09 lĩnh vực lớn của đất nước bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, viễn thám.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn