Chương trình, giáo trình đào tạo của trường trung cấp

26/04/2022

Chương trình, giáo trình đào tạo của trường trung cấp được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Minh Phương, hiện đang làm việc tại Quận 11, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nội dung: Chương trình, giáo trình đào tạo của trường trung cấp, tuy nhiên tôi chưa tìm được văn bản quy định về vấn đề này. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Chương trình, giáo trình đào tạo của trường trung cấp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Căn cứ khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp và chuẩn đầu ra đối với từng trình độ đào tạo; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường trung cấp tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo từng ngành, nghề; chương trình đào tạo trình độ sơ cấp theo từng nghề và các chương trình đào tạo thường xuyên để sử dụng làm chương trình đào tạo của trường mình.

   2. Trường trung cấp phải định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

   3. Trường trung cấp tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của trường. Giáo trình đào tạo phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chương trình, giáo trình đào tạo của trường trung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn