Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang chăn nuôi có cần đăng ký biến động không?

Ngày hỏi:15/03/2019

Chào ban tư vấn, tôi có 200 m2 đất trong cây lâu năm, nay tôi muốn bán hết cây để chuyển sang trang trại chăn nuôi dê, nghe nói cần đăng ký biến động đất đai gì đó, nhưng tôi chưa rõ lắm, nên Ban tư vấn hỗ trợ giúp: Chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang chăn nuôi có cần đăng ký biến động không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

   a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

   b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

   c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

   d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

   đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

   => Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang chăn nuôi dê bạn không cần đăng ký biến động gì nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn