Có được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản?

26/04/2022

Có được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản? Tổ chức thăm dò khoáng sản có những quyền nào?

Chào anh/chị doanh nghiệp của chúng tôi đang thực hiện thăm dò khoán sản, tuy nhiên do điều kiện kinh tế gặp khó khăn cho nên chúng tôi muốn chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho doanh nghiệp khác thì có được không ạ? Xin được giải đáp.

  • Có được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản?

   Căn cứ Điều 43 Luật khoáng sản 2010 có quy định về chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật này.

   2. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyến cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chấp thuận; trường hợp được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mới.

   3. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.

   4. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

   Như vậy, công ty của bạn có quyền chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như kể trên.

   Tổ chức thăm dò khoáng sản có những quyền nào?

   The Khoản 1 Điều 42 Luật này tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền sau đây:

   a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực thăm dò;

   b) Tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;

   c) Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng, chủng loại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đề án thăm dò đã được chấp thuận;

   d) Được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này;

   đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

   e) Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

   g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   h) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn