Công tác trắc địa cho một chuyến bay đo thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào tôi đang tìm hiểu các quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ trong điều tra địa chất khoáng sản. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì công tác trắc địa cho một chuyến bay đo thăm dò khoáng sản như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, Công tác trắc địa cho một chuyến bay đo thăm dò khoáng sản như sau:

   1. Trước khi thực hiện một chuyến bay đo từ, trọng lực, đơn vị thực hiện yêu cầu đội ngũ kỹ thuật bay đo phải triển khai các nội dung sau:

   - Lập kế hoạch bay đo trong ngày;

   - Chuyển đổi tọa độ thiết kế tuyến bay về tọa độ mặc định của máy GPS lắp đặt trên máy bay (gọi chung là máy GPS động);

   - Xác định tọa độ điểm đầu và điểm cuối các tuyến bay đo;

   - Nhập tọa độ mạng lưới tuyến bay đo đã thiết kế vào máy GPS lắp đặt trên máy bay.

   2. Khi máy bay cất cánh để bay đo, cán bộ kỹ thuật trắc địa phối hợp với tổ lái dẫn máy bay vào tuyến bay đo, vận hành thiết bị ghi số liệu tọa độ, độ cao các điểm đo của tuyến bay đo; kiểm tra việc ghi số liệu đo và theo dõi hoạt động của các thiết bị đo trong toàn bộ quá trình bay đo.

   3. Cán bộ kỹ thuật trắc địa có trách nhiệm phối hợp với tổ lái kiểm tra độ lệch về mặt phẳng và độ cao tuyến bay đảm bảo bay đúng tuyến bay đo đã thiết kế.

   Trên đây là quy định về Công tác trắc địa cho một chuyến bay đo thăm dò khoáng sản.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 13 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn