Công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn?

26/04/2022

Công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn? Chào Ban biên tập, tôi là Văn Thiết, tìm hiểu quy định của pháp luật về an toàn đối với thiết bị điện và công trình điện lực, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi.

  • Công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng xử lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện, để đảm bảo an toàn quy định cụ thể như sau:

   1. Các công trình điện lực, không bao gồm nhà máy điện hạt nhân, khi không còn khai thác, sử dụng phải được xử lý, quản lý theo quy định của pháp luật về xây dựng, về bảo vệ môi trường và pháp luật khác liên quan.

   2. Chủ sở hữu công trình phải tổ chức thực hiện các công việc sau:

   a) Thu gom chất thải nguy hại, tro xỉ, dầu mỡ các loại tồn đọng trong các đường ống, trang thiết bị, dầu cặn thải, các chất xút ăn da, amoniac, hydrazine, clo và axít mạnh, các chất ăn mòn khác và các dung dịch của chúng và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   b) Đối với lưới điện, phải tháo dỡ, thu hồi các kết cấu của lưới điện và hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 tháng kể từ khi lưới điện được tách khỏi hệ thống điện;

   c) Đối với đập thủy điện, phải hoàn trả dòng chảy tự nhiên cho lưu vực sông (suối).

   3. Chủ sở hữu công trình phải lập phương án quản lý, tháo dỡ, xử lý đối với công trình điện lực không còn khai thác sử dụng trong đó bao gồm nội dung tại Khoản 2 Điều này, trình duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về xử lý công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng để đảm bảo an toàn. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn