Công ty sản xuất phát sinh chất thải nguy hại < 600kg/năm chưa ký được hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải phải làm thế nào?

Ngày hỏi:07/11/2016

Bên công ty em sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại nhưng không nhiều, trung bình 200kg/ năm. Theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì với khối lượng nhỏ hơn 600kg/ năm thì không phải làm hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.Tuy nhiên công ty em chưa tìm được đơn vị xử lý CTNH vậy bên em cần phải có những giấy tờ gì để đúng với các thủ tục của pháp luật ạ. Và sau khi ký được hợp đồng xử lý CTNH rồi thì có cần làm báo cáo CTNH định kỳ nữa không ạ. Em mong sớm nhận được câu trả lời từ Qúy sở. Em xin chân thành cảm ơn!

  • 1. Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH) với khối lượng phát sinh nhỏ hơn 600kg/năm thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH (quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại). Đối với trường hợp này, chủ cơ sở phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ (quy định tại Khoản 4, Điều 14, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại).

   2. Khi cơ sở chưa ký được hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thực hiện thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định (Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp), thì chủ nguồn thải cần phải thực hiện các yêu cầu sau:

   - Có biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại phát sinh; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý.

   - Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   3. Khi ký được Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có đủ chức năng, thì chủ nguồn thải cần phải thực hiện các nội dung sau:

   - Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp.

   - Khi có nhu cầu xử lý CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng theo quy định tại Điều 22 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển CTNH, nếu không nhận được hai liên cuối của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ cơ sở phát sinh CTNH báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc có thể báo cáo Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

   - Lưu giữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử dụng, báo cáo quản lý CTNHH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

   - Lập và nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tình từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo.

   4. Ngoài ra, chủ nguồn thải CTNH còn phải thực hiện một số yêu cầu khác về quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn