Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA

Ngày hỏi:13/02/2019

Tôi nghiên cứu về các loài cây thực vật rừng quý, hiếm và tôi được biết đã có Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA mới, Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi được không? Xin cảm ơn

Thành Bình (093***)

  • Căn cứ pháp lý: Nghị định 06/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/03/2019)

   Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA

   TT

   Tên Việt Nam

   Tên khoa học

   NGÀNH DƯƠNG XỈ

   POLYPODIOPHYTA

   LỚP DƯƠNG XỈ

   POLYPODIOPSIDA

   Họ Dương xỉ

   Polypodiaceae

   1

   Cốt toái bổ

   Drynaria fortune

   2

   Tắc kè đá

   Drynaria bonii

   Họ lông cu li

   Dicksoniaceae

   3

   Cẩu tích

   Cibotium barometz

   Họ dương xỉ thân gỗ

   Cyatheaceae

   4

   Các loài Dương xỉ thân gỗ thuộc chi Cyathea

   Cyathea spp.

   NGÀNH THÔNG ĐẤT

   LYCOPODIOPHYTA

   LỚP THÔNG ĐẤT

   LYCOPODIOPSIDA

   Họ Thông đất

   Lycopodiaceae

   5

   Thạch tùng răng cưa

   Huperzia serrata

   NGÀNH THÔNG

   PINOPHYTA

   LỚP THÔNG

   PINOPSIDA

   Họ Hoàng đàn

   Cupressaceae

   6

   Bách xanh núi đá

   Calocedrus rupestris

   7

   Bách xanh

   Calocedrus macrolepis

   8

   Pơ mu

   Fokienia hodginsii

   Họ Thông đỏ

   Taxaceae

   9

   Thông đỏ lá ngắn

   Taxus chinensis

   10

   Thông đỏ lá dài

   Taxus wallichiana

   Họ Đỉnh tùng

   Cephalotaxaceae

   11

   Đỉnh tùng (Phỉ ba mũi)

   Cephalotaxus mannii

   Họ kim giao

   Podocarpaceae

   12

   Thông tre lá ngắn

   Podocarpus pilgeri

   Họ Thông

   Pinaceae

   13

   Thông xuân nha (5 lá rủ)

   Pinus cernua

   14

   Thông Đà Lạt

   Pinus dalatensis

   15

   Thông lá dẹt

   Pinus krempfii

   16

   Thông Pà cò

   Pinus kwangtungensis

   17

   Thông hai lá quả nhỏ (Thông đá vôi quả nhỏ)

   Pinus kwangshanensis

   18

   Thiết sam giả lá ngắn

   Pseudotsuga brevifolia

   NGÀNH MỘC LAN

   MAGNOLIOPHYTA

   LỚP MỘC LAN

   MAGNOLIOPSIDA

   Họ Ngũ gia bì

   Araliaceae

   19

   Sâm lai châu

   Panax vietnamensis var. Fuscidiscus

   20

   Sâm lang bian

   Panax vietnamensis var.

   Langbianensis

   Họ Thị

   Ebenaceae

   21

   Mun sọc

   Diospyros salletii

   22

   Mun

   Diospyros mun

   Họ Nam mộc hương

   Aristolochiaceae

   23

   Các loài Tế tân thuộc chi Asarum

   Asarum spp.

   Họ Núc nác

   Bignoniaceae

   24

   Các loài Đinh thuộc chi Fernandoa

   Fernandoa spp.

   Họ Vang

   Caesalpiniaceae

   25

   Gõ đỏ (Cà te)

   Afzelia xylocarpa

   26

   Gụ mật (Gõ mật)

   Sindora siamensis

   27

   Gụ lau

   Sindora tonkinensis

   Họ Hoa chuông

   Campanulaceae

   28

   Đẳng sâm

   Codonopsis javanica

   Họ Măng cụt

   Clusiaceae

   29

   Trai lý (Rươi)

   Garcinia fagraeoides

   H Đu

   Fabaceae

   30

   Cẩm lai (Cẩm lai Bà Rịa)

   Dalbergia oliveri

   31

   Giáng hương quả to

   Pterocarpus macrocarpus

   32

   Lim xanh

   Erythrophloeum fordii

   33

   Trắc

   Dalbergia cochinchinensis

   34

   Trắc dây

   Dalbergia rimosa

   35

   Sưa

   Dalbergia tonkinensis

   Họ Long não

   Lauraceae

   36

   Gù hương (Quế balansa)

   Cinnamomum balansae

   37

   Re xanh phấn

   Cinnamomum glaucescens

   38

   Vù hương (Xá xị, Re hương)

   Cinnamomum parthenoxylon

   H Tiết dê

   Menispermaceae

   39

   Các loài Bình vôi thuộc chi Stephania

   Stephania spp.

   40

   Hoàng đằng

   Fibraurea recisa

   41

   Nam hoàng liên

   Fibraurea tinctoria (Fibraurea chloroleuca)

   42

   Vàng đắng

   Coscinium fenestratum

   LỚP TUẾ

   CYCADOPSIDA

   Họ Tuế

   Cycadaceae

   43

   Các loài tuế thuộc chi Cycas

   Cycas spp.

   Họ Hoàng liên gai

   Berberidaceae

   44

   Các loài Hoàng liên ô rô (Mã hồ, Mật gấu) thuộc chi Mahonia

   Mahonia spp.

   45

   Bát giác liên

   Podophyllum tonkinense

   Họ Mao lương

   Ranunculaceae

   46

   Thổ hoàng liên

   Thalictrum foliolosum

   Họ Đay

   Tiliaceae

   47

   Nghiến

   Excentrodendron tonkinense

   Họ Ngũ vị tử

   Schizandraceae

   48

   Các loài na rừng thuộc chi Kadsura

   Kadsura spp.

   LỚP HÀNH

   LILIOPSIDA

   H Tóc tiên

   Convallariaceae

   49

   Hoàng tinh hoa trắng

   Disporopsis longifolia

   50

   Hoàng tinh hoa đỏ

   Polygonatum kingianum

   Họ Hành

   Liliaceae

   51

   Bách hợp

   Lilium poilanei

   Họ Trọng lâu

   Phormiaceae

   52

   Các loài Bảy lá một hoa (Trọng lâu) thuộc chi Paris

   Paris spp.

   NGÀNH NGỌC LAN

   MAGNOLIOPHYTA

   LỚP NGỌC LAN

   MAGNOLIOPSIDA

   H Lan

   Orchidaceae

   53

   Các loài Lan thuộc họ Orchidaceae, trừ các loài quy định tại Nhóm IA

   Orchidaceae spp.

   Họ Cau

   Arecaceae

   54

   Song mật

   Calamus platyacanthus

   55

   Song bột

   Calamus poilanei


   Trên đây là nội dung quy định về Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn