Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:15/03/2019

Xin chào, theo tôi được biết đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ là yêu cầu về sản phẩm, cung cấp kinh phí để tổ chức nghiên cứu tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ qua hợp đồng. Anh chị cho tôi hỏi Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • - Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra yêu cầu về sản phẩm khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ nghiên cứu, tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ thông qua hợp đồng.

   Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể đề xuất nhiệm vụ theo mẫu M3-PĐXNV, M4-PĐXNV; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ có thể đặt hàng nhiệm vụ theo mẫu M1-PĐHNV, M2-PĐHNV và gửi qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ.

   - Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, rà soát, tra cứu thông tin và xin ý kiến danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ do lãnh đạo Bộ đặt hàng, các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng 02 đợt/năm vào các ngày 15 tháng 3 và 15 tháng 9.

   + Đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ thì xin ý kiến đánh giá của Ban chủ nhiệm chương trình (nếu có);

   + Đối với các nhiệm vụ độc lập (không thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ) thì Bộ xin ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập;

   + Đề xuất nhiệm vụ không được chấp nhận được thông báo trên trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trên đây là quy định về Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 14 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn