Điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Quốc Anh - Tiền Giang

 • Năng lượng nguyên tử được hiểu là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất và năng lượng các hạt được gia tốc.

  Theo đó, tại Điều 69 Luật năng lượng nguyên tử 2008quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như sau:

  - Tổ chức tiến hành hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật;

  + Có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

  + Có cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ theo nội dung đăng ký.

  - Cá nhân hoạt động độc lập trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ.

  - Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải đăng ký hoạt động theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Trên đây là nội dung giải đáp về điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn