Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản có mấy người?

26/04/2022

Cho tôi hỏi đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản có mấy người vậy ạ? Cảm ơn.

  • Khoản 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định về đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản như sau:

   - Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Trưởng đoàn và thành viên; chuyên gia tư vấn khi cần thiết.

   - Yêu cầu đối với trưởng đoàn: Là lãnh đạo cấp phòng trở lên hoặc công chức có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

   - Yêu cầu đối với thành viên:

   Đoàn kiểm tra phải có ít nhất 01 thành viên đáp ứng yêu cầu sau:

   + Đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra điều kiện cơ sở do Tổng cục Thủy sản tổ chức;

   + Thành viên đoàn kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải có trình độ đại học trở lên một trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, môi trường;

   + Thành viên đoàn kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải có trình độ đại học trở lên một trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học, công nghệ thực phẩm, môi trường.

   Như vậy, không có quy định cụ thể về số lượng người của đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản. Pháp luật chỉ đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn đối với thành phần của đoàn kiểm tra.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn