Đơn vị thoát nước có những nghĩa vụ và trách nhiệm gì?

26/04/2022

Đơn vị thoát nước có những nghĩa vụ và trách nhiệm gì? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực môi trường. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị thoát nước. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, xin cảm ơn. Em là Nguyễn Bích Ngọc (email: ngoc***@gmail.com, sdt: 098322****).

  • Những nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị thoát nước đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

   Theo đó, đơn vị thoát nước có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây:

   a) Quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã ký kết;

   b) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước;

   c) Xử lý sự cố, khôi phục việc thoát nước và xử lý nước thải;

   d) Thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý; phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc trực tiếp tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước theo quy định;

   đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   e) Cung cấp thông tin thỏa thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu;

   g) Bảo vệ an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải theo quy định;

   h) Bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định;

   i) Báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và Trung ương;

   k) Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên sử dụng theo quy định pháp luật;

   l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về những nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị thoát nước. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn