Đơn vị thoát nước có những quyền nào?

26/04/2022

Đơn vị thoát nước có những quyền nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đỗ Nhật Cường (email: cuo***@gmail.com, sdt: 016364****). Tôi đang công tác tại một công ty cấp thoát nước ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tôi thắc mắc đơn vị thoát nước có những quyền nào? Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, xin cảm ơn.

  • Quyền của đơn vị thoát nước đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

   Theo đó, đơn vị thoát nước có các quyền sau đây:

   a) Hoạt động kinh doanh theo các quy định, được thanh toán đúng và đủ chi phí dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã ký kết;

   b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến hoạt động thoát nước và xử lý nước thải;

   c) Được quyền tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch thoát nước trên địa bàn;

   d) Được bồi thường thiệt hại do các bên liên quan gây ra theo quy định của pháp luật;

   đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền của đơn vị thoát nước. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn