Dự báo, cảnh báo sóng lớn

Ngày hỏi:08/10/2019

Theo quy định của Thông tư mới ban hành thì dự báo, cảnh báo sóng lớn được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

  • Theo Điều 15 Thông tư 16/2019/TT-BTNMT (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) quy định việc dự báo, cảnh báo sóng lớn được quy định như sau:

   - Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo được đánh giá:

   + Độ cao sóng;

   + Hướng sóng;

   + Độ cao sóng lớn theo khu vực.

   - Xác định độ tin cậy các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo:

   + Độ cao sóng lớn trong bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa được xác định đủ độ tin cậy khi sai số dự báo độ cao sóng lớn khoảng ± 20% đối với hạn dự báo 12 giờ; ± 30% đối với hạn dự báo 24 giờ và ± 40% đối với hạn dự báo 48 giờ;

   + Độ tin cậy dự báo hướng sóng lớn trong gió mùa được xác định theo điểm b Khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

   + Độ cao sóng lớn theo khu vực được xác định “đủ độ tin cậy” khi có ít nhất 01 trạm trong khu vực dự báo có sai số dự báo độ cao sóng lớn khoảng ± 20% đối với hạn dự báo 12 giờ; ± 30% đối với hạn dự báo 24 giờ và ± 40% đối với hạn dự báo 48 giờ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn