Giải đáp về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nylon

26/04/2022

Cục Thuế tỉnh Long An giải đáp Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An và Công ty TNHH Nam Phát một số vướng mắc liên quan đến thuế bảo vệ môi trường đối với túi nylon.

  • Đối tượng thuộc diện không chịu thuế

   Tại điểm 2.4, Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường có quy định đối tượng không chịu thuế như sau:

   “Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu”.

   Căn cứ quy định trên thì:

   - Trường hợp Công ty mua hạt nhựa về sản xuất (bao gồm cả gia công) túi nylon để trực tiếp xuất khẩu thì số lượng túi nylon xuất khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

   - Trường hợp Công ty nhận ủy thác xuất khẩu túi nylon thì doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường.

   Về thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu túi nylon được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 1.2, mục II, phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

   - Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam liên doanh với Công ty sản xuất túi nylon để xuất khẩu thì túi nylon xuất khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

   - Trường hợp Công ty còn tồn kho túi nylon của năm 2011, sang năm 2012 Công ty xuất khẩu số hàng tồn kho này thì túi nylon tồn kho này thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

   Thời điểm tính thuế là thời điểm giao hàng

   Về thời điểm tính thuế, tại Điều 6 Thông tư số 152/2011/TT-BTC quy định, đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa.

   Theo quy định tại Điểm 1 Điều 12 Luật Thuế bảo vệ môi trường số57/2010/QH12, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Theo đó, đối với đơn đặt hàng của năm 2011 nhưng giao hàng trong năm 2012 thì thời điểm tính thuế là thời điểm giao hàng và Luật Thuế bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 1/1/2012.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn