Giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi

26/04/2022

Trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thì việc giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi quy định thế nào?

  • Điều 7 Thông tư 41/2020/TT-BCT (Có hiệu lực từ 01/02/2021) có quy định về giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi như sau:

   1. Chủ sở hữu có trách nhiệm xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát an toàn, lập nhật ký để theo dõi kết quả giám sát, cảnh báo và có biện pháp xử lý khi các giá trị thông số giám sát vượt quá giá trị thiết kế của hồ chứa quặng đuôi đã được phê duyệt.

   2. Giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi bao gồm các nội dung sau:

   a) Quan trắc chuyển vị;

   b) Kiểm soát thấm trong đập;

   c) Giám sát mực nước và dòng chảy đến hồ chứa;

   d) Theo dõi trạng thái ứng suất;

   e) Theo dõi các khu vực xung quanh hồ chứa;

   i) Thiết bị phục vụ vận hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 41/2020/TT-BCT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn