Giống ngô đường lai SW1011 được sản xuất, kinh doanh ở đâu?

Ngày hỏi:07/10/2019

Cho tôi hỏi nhà tôi ở Tiền Giang có được sản xuất giống ngô đường lai SW1011 không? Tôi nghe nói giống ngô này chỉ được sản xuất, kinh doanh tại một số địa phương. Nhờ ban biên tập tư vấn.

  • Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT quy định bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam như sau:

   TT

   Giống cây trồng

   Vụ, vùng được phép sản xuất, kinh doanh

   32

   Giống ngô đường lai SW1011

   Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

   => Như vậy, giống ngô đường lai SW1011 chỉ được sản xuất, kinh doanh tại một số địa phương nhất định, và Tiền Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long nên sẽ phép sản xuất, kinh doanh giống ngô này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn